logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.

Vitanje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Blazsef
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 79 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,2002,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,1029,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,4064,4061,20
1.6 Delovne migracije38,8038,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,5948,5950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7028,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8010,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob49,4049,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,3065,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,8075,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode848496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,2014,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5025,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,5000,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka626,60626,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2003,2007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8614,8615,67
4.13 Pomoč na domu02,0602,0603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis102,55102,5504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,9574,9570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,3451,3468,73
4.17 Novi primeri raka dojke152,48152,48103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.090,231.090,23891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,0876,0870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)246,60246,60157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora78,6578,6511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,25,21,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,53,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,118,017,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,462,259,759,5
%
1.6 Delovne migracije38,8106,2127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,649,449,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,727,226,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,21,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,88,38,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob49,450,859,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,361,863,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,879,774,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode84//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,215,515,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,41,10,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,91,61,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,524,724,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,811,812,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,51,92,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,33,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka626,6499,7515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,23,23,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,916,116,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,12,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis102,627,19,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,951,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,352,654,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke152,5115,8106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1090,21049,11025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,1112,090,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)246,6173,4167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora78,728,526,620,1
sss/100.000
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 79 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690