logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vodice
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Vodiška občina leži na pretežno kmetijskem območju, severno od Ljubljane. Večina delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Ker je brez večje industrije, je narava dobro ohranjena in primerna za razvoj turizma.

Repnje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Veverica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva05,8005,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,2010,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,7066,7061,20
1.6 Delovne migracije43,3043,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,4250,4250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,4021,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,1064,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,4070,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,6010,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,1022,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka529,60529,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,6409,6407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,2611,2615,67
4.13 Pomoč na domu00,4200,4203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis16,0816,0804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,0272,0270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,0452,0468,73
4.17 Novi primeri raka dojke158,50158,50103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost872,09872,09891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,2061,2070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,95141,95157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,7117,7111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,84,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,35,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,212,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,760,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije43,384,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,450,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,420,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,21,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,87,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,169,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,463,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,270,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,612,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,9222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,120,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka529,6610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,66,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,314,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,41,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,17,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,073,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,072,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke158,5143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost872,1778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,259,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,9151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,714,816,920,1
sss/100.000
Vodice
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Vodiška občina leži na pretežno kmetijskem območju, severno od Ljubljane. Večina delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Ker je brez večje industrije, je narava dobro ohranjena in primerna za razvoj turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690