logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.

Vransko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,9001,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,8021,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,4058,4061,20
1.6 Delovne migracije59,5059,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,3149,3150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,4007,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,5058,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit646467,60
3.2 Presejanost v Programu Zora79,8079,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode636396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,60
4.10 Novi primeri raka481481500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2104,2107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3612,3615,67
4.13 Pomoč na domu02,6302,6303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis20,7020,7004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke50,9450,9470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,2148,2168,73
4.17 Novi primeri raka dojke120,94120,94103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.144,861.144,86891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,24145,2470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,65150,65157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,2515,2511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,93,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,817,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,460,159,759,5
%
1.6 Delovne migracije59,573,5127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,351,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,325,826,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,4108,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,563,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,065,663,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,877,674,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode63//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,514,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,824,524,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,412,912,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,42,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,03,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka481,0521,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,23,43,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,415,716,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis20,76,59,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke50,972,178,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,256,854,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke120,9103,6106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1144,9992,61025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,297,690,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,6159,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,324,626,620,1
sss/100.000
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690