logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.

Meinlov grad
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 23. 6. 2010), arhiv Slovenija, kam na izlet
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-10,40-10,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)262617,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti42,2042,2061,20
1.6 Delovne migracije41,6041,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok46,0946,0950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,8030,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121211,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,6058,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,7056,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode525296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,6017,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,5013,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,8004,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,60
4.10 Novi primeri raka573,50573,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5807,5807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,7016,7015,67
4.13 Pomoč na domu01,7701,7703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis27,0727,0704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,0855,0870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,2277,2268,73
4.17 Novi primeri raka dojke122,90122,90103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.170,611.170,61891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)139,49139,4970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)243,48243,48157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,9615,9611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,4-3,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,85,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,022,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti42,250,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije41,672,796,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,148,848,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,827,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 1210,711,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,652,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,759,961,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,571,468,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode52//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,616,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,41,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,72,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,323,627,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,512,413,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,83,43,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka573,5569,9566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,65,45,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,715,316,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,01,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis27,111,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,178,482,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,255,756,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,9100,687,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1170,61123,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)139,5106,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)243,5202,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,019,019,820,1
sss/100.000
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690