logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.

Cerkvenjak
Vir: Občina Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si, 12. 7. 2010), avtor Aeroklub Sršen Cerkvenjak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 8,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 93 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva15,2015,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3305,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,5027,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,5057,5061,20
1.6 Delovne migracije37,6037,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,8847,8850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok343428,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1010,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,5056,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,7057,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,4073,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost08,6008,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,6014,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4002,60
4.10 Novi primeri raka556,80556,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,2011,2007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6514,6515,67
4.13 Pomoč na domu00,6800,6803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,2990,2970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,6280,6268,73
4.17 Novi primeri raka dojke114,17114,17103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.517,071.517,07891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)142,93142,9370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,53197,53157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora92,6392,6311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,21,5-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)34,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,521,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,554,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije37,6124,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,949,549,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,030,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,00,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,112,99,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,563,364,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,759,961,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,474,268,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost8,613,614,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,44,65,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,922,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,612,312,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka556,8473,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,26,05,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,613,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,95,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,370,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,640,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,2110,4116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1517,11255,41015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)142,9127,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,5177,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora92,641,722,620,1
sss/100.000
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 8,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 93 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690