logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.

Vuzenica
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-06,40-06,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,7016,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,5055,5061,20
1.6 Delovne migracije35,1035,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,3448,3450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,1031,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,6002,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob55,1055,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,7059,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora76,8076,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode797996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka432,10432,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1505,1507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3815,3815,67
4.13 Pomoč na domu00,8900,8903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis11,6911,6904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,8180,8170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,1876,1868,73
4.17 Novi primeri raka dojke47,0447,04103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost968,76968,76891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,3998,3970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,31184,31157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,7641,7611,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,4-1,9-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,54,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,718,116,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,554,156,759,5
%
1.6 Delovne migracije35,176,683,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,349,249,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,130,128,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,81,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,68,189
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob55,172,368,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,760,764,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,876,774,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode79//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,718,319,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,50,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,822
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,525,123,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,211,011,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,73,83,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,72,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka432,1573,1550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,26,26,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,416,215,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,50,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,725,826,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,892,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,274,873,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke47,0104,1103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost968,81085,91007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,4104,089,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,3173,9173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,831,426,520,1
sss/100.000
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690