logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.

Medija v Zagorju ob Savi
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lidija Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-04,50-04,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,9017,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,5060,5061,20
1.6 Delovne migracije60,8060,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,9747,9750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,3031,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob63,6063,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,3065,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,3070,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost171713,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka600,10600,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9406,9407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6015,67
4.13 Pomoč na domu02,1602,1603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,2005,2004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke117,89117,8970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,9680,9668,73
4.17 Novi primeri raka dojke102,14102,14103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost972,84972,84891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,93105,9370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190,75190,75157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,4031,4011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,5-4,5-2,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,65,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,917,919,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,560,558,059,5
%
1.6 Delovne migracije60,867,477100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,048,048,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,331,329,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,91,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,37,37,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob63,645,459,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,365,364,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,370,374,371,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,017,018,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,20,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)222,32
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,16,16,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,126,125,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka600,1600,1616,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,97,46,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,616,615,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,22,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,25,25,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke117,9117,997,677,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka81,081,094,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,1102,1113,1117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost972,8972,81037,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,9105,990,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190,8190,7214,3165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,431,426,620,1
sss/100.000
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690