logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.

Zavrč
Vir: Wikipedia (http://en.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Ajax999si
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva55,1055,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,3002,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,3019,3017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti42,8042,8061,20
1.6 Delovne migracije26,6026,6076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9449,9450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,8017,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob38,3038,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit45,5045,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora66,3066,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,4017,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)5502,60
4.10 Novi primeri raka545,10545,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,9209,9207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9615,9615,67
4.13 Pomoč na domu0003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,0670,0670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,8773,8768,73
4.17 Novi primeri raka dojke98,5298,52103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.269,591.269,59891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,1797,1770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)223,96223,96157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva55,14,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,34,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,316,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti42,858,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije26,664,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.29,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,88,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob38,364,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit45,562,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,372,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,416,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,30,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,714,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,03,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka545,1505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,93,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,016,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,176,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,956,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,590,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1269,61081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,2109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,0171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.28,222,620,1
sss/100.000
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690