logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žalec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko, prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Je tudi hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline.

Šempeter, Rimska nekropola
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-02,40-02,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,1017,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,9058,9061,20
1.6 Delovne migracije97,8097,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,4051,4050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,2064,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,9063,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost151513,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka549,20549,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,9802,9807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4316,4315,67
4.13 Pomoč na domu02,4102,4103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,4702,4704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,1566,1570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,9763,9768,73
4.17 Novi primeri raka dojke93,0993,09103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost775,85775,85891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,2078,2070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,34152,34157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,4217,4211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,43,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,74,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,117,317,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,960,159,759,5
%
1.6 Delovne migracije97,873,5127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,451,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,925,826,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10108,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,263,559,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,965,663,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,477,674,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,014,815,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,51,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,524,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,212,912,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,42,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,03,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka549,2521,5515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,03,43,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,415,716,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,22,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,56,59,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,272,178,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,056,854,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke93,1103,6106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost775,8992,61025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,297,690,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,3159,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,424,626,620,1
sss/100.000
Žalec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko, prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Je tudi hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690