logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.

Žetale
Vir: Spletni portal Občine Žetale (http://www.zetale.si, 28. 6. 2010), avtor mag. Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 81 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-00,80-00,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,2031,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,9061,9061,20
1.6 Delovne migracije23,5023,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok535350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,6030,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob35,7035,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,3055,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,8070,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost29,9029,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,3003,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,5003,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,5013,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,9005,9002,60
4.10 Novi primeri raka569,80569,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7703,7707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8015,67
4.13 Pomoč na domu00,4700,4703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,9943,9970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka112,43112,4368,73
4.17 Novi primeri raka dojke67,8467,84103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.466,651.466,65891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)201,55201,5570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,72154,72157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora81,3381,3311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,84,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)54,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,216,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,958,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije23,564,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,049,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,629,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,60,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,38,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob35,764,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,362,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,872,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost29,916,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,32,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,54,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,224,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,514,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,93,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka569,8505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,83,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,076,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka112,456,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke67,890,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1466,71081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)201,6109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,7171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora81,328,222,620,1
sss/100.000
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 81 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690