logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.

Reka Drava pod Borlom
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 48 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva23,5023,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,9022,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,1057,1061,20
1.6 Delovne migracije30,3030,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9449,9450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,9040,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,3003,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob46,6046,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,5044,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora63,8063,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,1018,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,1028,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,3015,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka487,30487,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,4703,4707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0515,0515,67
4.13 Pomoč na domu00,7400,7403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,5983,5970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka32,8932,8968,73
4.17 Novi primeri raka dojke130,10130,10103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.081,791.081,79891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,52127,5270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,84127,84157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,5247,5211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva23,54,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,916,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,158,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije30,364,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok40,929,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,38,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob46,664,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,562,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,872,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,116,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,92,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,14,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,124,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,314,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka487,3505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,53,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,116,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,676,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka32,956,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke130,190,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1081,81081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,5109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,8171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,528,222,620,1
sss/100.000
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 48 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690