logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.

Brzice Krke pri Žužemberku
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,8002,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,2021,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,9066,9061,20
1.6 Delovne migracije43,2043,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,0151,0150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok292928,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,2013,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob48,9048,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,2060,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora67,6067,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode838396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost202013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,1004,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,5030,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,6014,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4002,60
4.10 Novi primeri raka606606500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7307,7307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,3318,3315,67
4.13 Pomoč na domu01,8001,8003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis04,8904,8904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,8297,8270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,3137,3168,73
4.17 Novi primeri raka dojke96,2196,21103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost975,46975,46891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,7994,7970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,41185,41157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,5817,5811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,82,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,217,718,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,963,361,359,5
%
1.6 Delovne migracije43,2113,274,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,050,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,026,427,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,51,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,29,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob48,957,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,268,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,670,171,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode83//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,016,116,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,22,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,526,525,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,612,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka606,0609,8590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,77,17,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,315,715,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,91,48,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,893,685,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,371,568,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke96,2125,7123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost975,5933,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,882,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,4159,8174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,617,716,820,1
sss/100.000
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690