logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.

Mrtvice reke Mure
Vir: Občina Črenšovci (http://www.obcina-crensovci.si, 23. 6. 2010), © Foto Gyurica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-13,10-13,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)242417,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,9049,9061,20
1.6 Delovne migracije44,1044,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,3950,3950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,9026,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,4014,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob555561,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,8059,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora686879,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,3003,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka292924,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,3013,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)3301,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,5004,5002,60
4.10 Novi primeri raka643,60643,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,7206,7207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,9617,9615,67
4.13 Pomoč na domu00,1500,1503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,2905,2904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,1098,1070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,7670,7668,73
4.17 Novi primeri raka dojke47,3947,39103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.219,181.219,18891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,0694,0670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,79224,79157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,6222,6211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,1-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,555,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,022,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,953,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije44,186,596,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,448,548,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,930,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,413,911,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob55,057,759,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,857,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,069,268,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,416,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,32,22,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,86,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,030,227,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,315,613,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,03,73,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,54,54,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka643,6578,4566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,75,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,016,916,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,20,91,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,37,87,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,181,582,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,856,956,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke47,489,887,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1219,21122,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,1124,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,8186,0177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,618,819,820,1
sss/100.000
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690