logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.

Ankraran
Vir: http://www.regionalobala.si/data/albums/novice/b/1_c9631f49370241cd3ee127458c2e44cd.jpg
Zdravstveno stanje in umrljivost
  • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
  • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
  • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
  • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
  • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-02,20-02,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,8015,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,2062,2061,20
1.6 Delovne migracije69,2069,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok54,0754,0750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,6021,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah......02,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji ......11,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob67,4267,4261,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,3059,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora......79,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,8013,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)......01,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka212124,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,9009,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)......01,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)......02,60
4.10 Novi primeri raka......500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)......07,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6713,6715,67
4.13 Pomoč na domu00,3100,3103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke......70,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka......68,73
4.17 Novi primeri raka dojke......103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost......891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)......70,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)......157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora......11,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,25,74,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,25,45
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,816,416,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,261,660,359,5
%
1.6 Delovne migracije69,287,360,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,150,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,625,325,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah/1,31,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji /9,210,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,469,067,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,359,159,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora/69,569,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,814,513,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/1,01,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)/1,31,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,74,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,021,121,023,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,910,310,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)/2,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)/2,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka/522,4526,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)/6,77,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,714,714,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,11,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/1,11,310,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke/72,968,877,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka/61,668,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke/115,1118,0117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost/790,7864,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)/70,375,883,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)/149,1156,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora/11,611,820,1
sss/100.000
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
  • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
  • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
  • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
  • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
  • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690