logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-08,70-08,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,9024,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,6052,6061,20
1.6 Delovne migracije57,8057,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,3947,3950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,2034,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob62,7062,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,3063,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost25,9025,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,6003,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka703,90703,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4907,4907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9115,9115,67
4.13 Pomoč na domu01,3601,3603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis17,2517,2504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,8064,8070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka137,11137,1168,73
4.17 Novi primeri raka dojke141,36141,36103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.069,171.069,17891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,27107,2770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)230,99230,99157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,2739,2711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,7-4,2-3,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,14,75
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,916,516,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,656,356,759,5
%
1.6 Delovne migracije57,883,183,9100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,449,749,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,227,428,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,71,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,510,489
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob62,775,668,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,365,964,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,976,174,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost25,922,019,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,30,91,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,622
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,323,023,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,511,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,62,93,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,72,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka703,9578,3550,7559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,56,36,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,715,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,40,90,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,325,726,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,889,380,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka137,185,373,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,4111,7103,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1069,29231007,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,386,989,283,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,0180,7173,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,322,026,520,1
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje
 • V Zgornji Mežiški dolini poteka program za izboljšanje kakovosti okolja. Več na: \url{http://www.sanacija-svinec.si}.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690