logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.

Viničarija Destrnik
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 26. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,4002,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1024,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,9057,9061,20
1.6 Delovne migracije28,4028,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,9149,9150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,3032,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 131311,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,7051,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit666667,60
3.2 Presejanost v Programu Zora747479,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,2012,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,6015,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,60
4.10 Novi primeri raka518518500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9204,9207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1015,67
4.13 Pomoč na domu00,7500,7503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,6972,6970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,3477,3468,73
4.17 Novi primeri raka dojke78,2278,22103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.226,571.226,57891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,1999,1970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,14172,14157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,3463,3411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,44,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,116,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,958,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije28,464,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,329,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,40,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 138,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,764,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,062,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,072,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,216,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,54,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,614,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,73,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka518,0505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,93,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,776,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,356,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke78,290,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1226,61081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,2109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,1171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,328,222,620,1
sss/100.000
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690