logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.

Regijski park Škocjanske jame
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva11,3011,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,4016,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,7061,7061,20
1.6 Delovne migracije626276,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,7450,7450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,8024,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,9006,9011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,5060,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit636367,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919196
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,6011,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3010,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,60
4.10 Novi primeri raka491,70491,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7908,7907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7514,7515,67
4.13 Pomoč na domu03,1703,1703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,3805,3804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,7785,7770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka92,5392,5368,73
4.17 Novi primeri raka dojke60,2860,28103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost791,16791,16891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,4299,4270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,23123,23157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,1313,1311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,35,34,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)55,45,45
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,416,416,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,759,760,359,5
%
1.6 Delovne migracije628860,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,749,949,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,826,225,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,99,310,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,561,467,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,060,059,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,170,669,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,612,113,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,01,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,41,81,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,54,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,322,021,023,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,310,210,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka491,7480,4526,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,88,97,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,813,414,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,21,91,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,43,01,310,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,863,068,877,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka92,571,768,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke60,388,1118,0117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost791,2913,4864,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,481,575,883,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,2146,9156,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,113,811,820,1
sss/100.000
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690