logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.

Dobrova
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 22.6.2010), avtor Alan Orlič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,7004,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,7012,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,2063,2061,20
1.6 Delovne migracije43,3043,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,7050,7050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,5021,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1010,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,1060,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1065,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora757579,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode767696
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,3013,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,9020,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)1101,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka607,90607,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2807,2807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,4212,4215,67
4.13 Pomoč na domu2203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis36,0136,0104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,8586,8570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,1244,1268,73
4.17 Novi primeri raka dojke109,15109,15103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost724,23724,23891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,7565,7570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,93131,93157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,4014,4011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,74,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,35,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,712,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,260,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije43,384,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,520,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,17,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,169,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,163,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,070,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode76//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,312,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,1222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,920,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka607,9610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,36,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,414,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis36,07,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,873,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,172,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,2143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost724,2778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,859,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,9151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,414,816,920,1
sss/100.000
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690