logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.

Bukovniško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-02,40-02,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,6021,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,6050,6061,20
1.6 Delovne migracije47,9047,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok45,8645,8650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,7038,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 252511,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob50,8050,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit585867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost191913,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,7030,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,7015,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,2005,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,2005,2002,60
4.10 Novi primeri raka581,80581,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,3402,3407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9415,9415,67
4.13 Pomoč na domu01,0901,0903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis07,0807,0804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,9151,9170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka-999.998-999.99868,73
4.17 Novi primeri raka dojke144,39144,39103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost931,15931,15891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,2043,2070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,92137,92157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,6515,6511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,4-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,955,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,622,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,653,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije47,986,596,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,948,548,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,730,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,61,51,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2513,911,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob50,857,759,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,057,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,169,268,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,016,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,82,22,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,730,227,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,715,613,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,23,73,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,24,54,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka581,8578,4566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,35,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,916,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,91,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,17,87,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,981,582,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka.56,956,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke144,489,887,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost931,21122,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,2124,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,9186,0177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,618,819,820,1
sss/100.000
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690