logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dol pri Ljubljani
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste Ljubljana–Litija. Zaradi mnogih vodotokov so bili ti kraji že od nekdaj naseljeni. Ob Savi so bili pristani za čolnarje in splavarje.

Kamnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva4402,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,7010,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,6064,6061,20
1.6 Delovne migracije57,5057,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,6651,6650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok17,3017,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,9015,9011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,2061,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,4068,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,4013,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,60
4.10 Novi primeri raka646,50646,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4405,4407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6513,6515,67
4.13 Pomoč na domu01,4401,4403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,69101,6970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,7146,7168,73
4.17 Novi primeri raka dojke88,6888,68103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost682,87682,87891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,5041,5070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,62129,62157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,4020,4011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,04,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,45,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,712,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,660,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije57,584,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,750,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok17,320,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,97,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,269,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,463,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,470,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,412,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,2222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,420,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka646,5610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,46,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,614,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis07,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,773,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,772,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,7143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost682,9778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,559,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,6151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,414,816,920,1
sss/100.000
Dol pri Ljubljani
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste Ljubljana–Litija. Zaradi mnogih vodotokov so bili ti kraji že od nekdaj naseljeni. Ob Savi so bili pristani za čolnarje in splavarje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690