logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.

Dvorec Dornava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva8802,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,1025,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,7051,7061,20
1.6 Delovne migracije67,9067,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,5349,5350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,1037,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2014,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,9056,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1065,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,6075,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,1004,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,4014,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6000,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka525,60525,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,1302,1307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2215,2215,67
4.13 Pomoč na domu00,4400,4403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke128,15128,1570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,8169,8168,73
4.17 Novi primeri raka dojke87,9587,95103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.186,731.186,73891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)158,74158,7470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,49177,49157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,2511,2511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,04,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,116,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,758,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije67,964,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,129,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,60,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,28,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,964,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,162,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,672,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,116,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,024,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,414,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,61,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka525,6505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,13,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,216,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke128,176,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,856,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke87,990,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1186,71081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)158,7109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,5171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,328,222,620,1
sss/100.000
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690