logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Javorje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva09,4009,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)161617,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,2064,2061,20
1.6 Delovne migracije49,9049,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,9751,9750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,1020,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7011,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,8054,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit80,9080,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora818179,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode545496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost121213,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4404,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka212124,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)00,9000,9002,60
4.10 Novi primeri raka610,90610,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6207,6207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,3110,3115,67
4.13 Pomoč na domu01,0301,0303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis73,7873,7804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,6190,6170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,6840,6868,73
4.17 Novi primeri raka dojke88,1388,13103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost736,36736,36891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,7341,7370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,15170,15157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,0918,0911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,40,5-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,755,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,015,315,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,265,062,959,5
%
1.6 Delovne migracije49,991,289,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,052,551,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,120,221,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,77,88,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,862,466,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit80,977,967,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,078,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode54//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,012,412,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,32,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,04,34,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,021,221,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,310,711,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)0,91,82,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka610,9587,4584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,66,77,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,311,813,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,11,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis73,837,621,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,674,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,760,967,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,193,7115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost736,4797,4850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)41,760,767,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,1157,6158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,122,820,420,1
sss/100.000
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 80,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690