logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorišnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razteza med ravninskim in haloškim gričevnatim svetom, ki ju ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev in brodarjev pomembna prometna pot. V naselju Gorišnica je ohranjena in v celoti obnovljena najstarejša panonska hiša.

Dominkova domačija
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,50-02,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,9014,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8061,20
1.6 Delovne migracije50,7050,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,0251,0250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,5033,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,5059,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,1061,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,1073,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,5013,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,60
4.10 Novi primeri raka405,50405,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,8602,8607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2416,2415,67
4.13 Pomoč na domu00,2800,2803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis03,4803,4804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,7795,7770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,7026,7068,73
4.17 Novi primeri raka dojke86,2686,26103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.349,981.349,98891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)179,65179,6570,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,71127,71157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,9935,9911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,54,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,916,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,858,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije50,764,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,049,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,529,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,18,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,564,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,162,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,172,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,116,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)22,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,524,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,514,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka405,5505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,93,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,216,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,51,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,876,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,756,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,390,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1350,01081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)179,6109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,7171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,028,222,620,1
sss/100.000
Gorišnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razteza med ravninskim in haloškim gričevnatim svetom, ki ju ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev in brodarjev pomembna prometna pot. V naselju Gorišnica je ohranjena in v celoti obnovljena najstarejša panonska hiša.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690