logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-2-202,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3305,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,4021,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,1054,1061,20
1.6 Delovne migracije38,1038,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,6452,6450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,6032,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 181811,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob636361,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,4060,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,9074,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost151513,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka510,30510,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3206,3207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3714,3715,67
4.13 Pomoč na domu00,6300,6303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis08,9908,9904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke35,6635,6670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,2070,2068,73
4.17 Novi primeri raka dojke87,1587,15103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.036,931.036,93891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,0697,0670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,51215,51157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,2154,2111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,01,5-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)34,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,421,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,154,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije38,1124,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,649,549,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,630,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,00,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 1812,99,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob63,063,364,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,459,961,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,974,268,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,013,614,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)22,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,65,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,222,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,312,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka510,3473,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,05,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,413,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,04,95,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke35,770,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,240,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke87,2110,4116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1036,91255,41015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,1127,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,5177,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,241,722,620,1
sss/100.000
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690