logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.

Reka Radovna, muharjenje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-02,10-02,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,8009,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,7061,7061,20
1.6 Delovne migracije38,4038,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,1350,1350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,8016,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,6002,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,1021,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob66,4066,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,7070,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7013,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka706,20706,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5505,5507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2715,2715,67
4.13 Pomoč na domu02,6302,6303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis24,3024,3004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,0699,0670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,4746,4768,73
4.17 Novi primeri raka dojke135,28135,28103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost889,37889,37891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,4488,4470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,65139,65157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,8535,8511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,1-1,3-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,76,15,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,811,315,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,762,462,959,5
%
1.6 Delovne migracije38,451,789,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,151,151,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,821,021,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,62,11,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,1108,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob66,463,566,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,866,567,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,772,571,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,812,512,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,81,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,62,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,74,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,321,021,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,712,611,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,22,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,72,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka706,2571,0584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,67,57,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,314,213,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,01,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis24,312,521,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,172,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,565,767,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke135,3116,1115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost889,4865,6850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,473,567,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,6153,3158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,824,520,420,1
sss/100.000
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690