logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Dvorišče gradu v Gornji Radgoni
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-02,40-02,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,7021,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,1051,1061,20
1.6 Delovne migracije15315376,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,6048,6050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,3028,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,6011,6011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,7061,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit585867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora71,5071,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919196
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,6003,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,60
4.10 Novi primeri raka543,90543,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9904,9907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9314,9315,67
4.13 Pomoč na domu00,8800,8803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis08,6008,6004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,6672,6670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,8846,8868,73
4.17 Novi primeri raka dojke124,27124,27103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.126,231.126,23891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,6195,6170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,95207,95157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,2111,2111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,4-3,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,85,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,722,222,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,150,151,359,5
%
1.6 Delovne migracije15372,796,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,648,848,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,327,430,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,610,711,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,752,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,059,961,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,571,468,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,616,416,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,25,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,923,627,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,413,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,63,43,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka543,9569,9566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,05,45,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,316,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,01,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,611,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,778,482,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,955,756,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,3100,687,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1126,21123,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,6106,4113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,9202,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,219,019,820,1
sss/100.000
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690