logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornji Grad
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v kotlini, v predgorju Savinjskih Alp, pod Menino planino, Lepenatko in Rogatcem. Vse te planinske točke so primerne za enodnevne izlete in manj zahtevno planinarjenje po lepi naravi.

Gornji Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Tcie
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva0002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,5008,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,8022,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8061,20
1.6 Delovne migracije40,4040,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,9448,9450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,1025,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 252511,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob57,5057,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,9066,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora747479,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode808096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,2004,2001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,4003,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka452,70452,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7804,7807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1015,67
4.13 Pomoč na domu00,5100,5103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis18,2118,2104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,3958,3970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,3144,3168,73
4.17 Novi primeri raka dojke50,9550,95103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.799,691.799,69891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)131,96131,9670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)251,85251,85157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,9917,9911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-4,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,55,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,820,417,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,860,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije40,472127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,950,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,129,326,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 25188,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob57,555,159,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,964,563,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,074,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode80//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,114,715,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,22,11,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,44,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,424,024,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,22,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka452,7454,0515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,83,53,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,117,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,226,29,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,460,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,350,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke51,088,5106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1799,71099,21025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)132,095,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)251,9166,9167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,023,526,620,1
sss/100.000
Gornji Grad
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v kotlini, v predgorju Savinjskih Alp, pod Menino planino, Lepenatko in Rogatcem. Vse te planinske točke so primerne za enodnevne izlete in manj zahtevno planinarjenje po lepi naravi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690