logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornji Petrovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v nje kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.

Gornji Petrovci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva00,5000,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5006,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,5033,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,9048,9061,20
1.6 Delovne migracije54,4054,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok46,1746,1750,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,2037,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,8005,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob52,5052,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,2055,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora64,2064,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode838396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,8027,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,2004,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,5004,5002,60
4.10 Novi primeri raka536,10536,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7214,7215,67
4.13 Pomoč na domu01,2501,2503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis04,4704,4704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,7151,7170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka19,4919,4968,73
4.17 Novi primeri raka dojke88,8488,84103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.087,881.087,88891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,23102,2370,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,01156,01157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7720,7711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,5-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,55,15,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,523,922,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,949,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije54,467,896,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,248,048,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,232,130,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,81111,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob52,563,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,260,561,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,266,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode83//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,915,916,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).2,02,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,828,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,713,813,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,23,63,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,54,34,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka536,1577,6566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,35,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,717,116,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,21,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,54,97,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke51,788,982,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka19,563,256,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,882,987,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1087,91109,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,2113,9113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,0176,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,817,819,820,1
sss/100.000
Gornji Petrovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Čeprav je to manjša občina, pa je v nje kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov ter zanimivih turističnih točk.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690