logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.

Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-26,20-26,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,4033,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti40,4040,4061,20
1.6 Delovne migracije36,9036,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok46,1346,1350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,7039,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob45,9045,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,3055,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora62,4062,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,4028,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9002,60
4.10 Novi primeri raka569,70569,70500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6705,6707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2214,2215,67
4.13 Pomoč na domu02,7402,7403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis04,3104,3104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,5188,5170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka27,6827,6868,73
4.17 Novi primeri raka dojke104,17104,17103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.005,321.005,32891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,8196,8170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120,38120,38157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,8541,8511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-26,2-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,15,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,423,922,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti40,449,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije36,967,896,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,148,048,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,732,130,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,31111,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob45,963,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,360,561,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,466,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,215,916,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,02,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,428,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,513,813,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,63,63,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,94,34,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka569,7577,6566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,75,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,217,116,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,71,21,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,34,97,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,588,982,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka27,763,256,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke104,282,987,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1005,31109,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,8113,9113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)120,4176,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,817,819,820,1
sss/100.000
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 42 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690