logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.

Radensko polje
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Nina Lozej
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva11,3011,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,6012,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5064,5061,20
1.6 Delovne migracije74,2074,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok505050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,8022,8028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob66,9066,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora767679,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka548,10548,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8106,8107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1813,1815,67
4.13 Pomoč na domu01,3901,3903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis15,9815,9804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,6378,6370,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,1053,1068,73
4.17 Novi primeri raka dojke122,94122,94103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost905,41905,41891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,5473,5470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,08147,08157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,8415,8411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,39,34,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)44,14,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,613,313,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,564,961,459,5
%
1.6 Delovne migracije74,2128,986,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,050,250,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,825,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 108,67,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob66,964,768,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,866,665,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,073,271,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,913,512,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,923,621,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,011,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,71,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,32,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka548,1557,7599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,87,26,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,213,613,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,014,79,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,672,475,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,166,569,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,9103,3137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost905,4956,1818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,587,964,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,1150,2152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,818,716,920,1
sss/100.000
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690