logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.

Bikonosec
Vir: Občina Hajdina (http://www.hajdina.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Hajdina
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva09,7009,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,6011,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4061,20
1.6 Delovne migracije45,2045,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,9347,9350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,6029,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,3065,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit636367,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1015,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka490,60490,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8904,8907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6516,6515,67
4.13 Pomoč na domu00,9500,9503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke103,38103,3870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,9459,9468,73
4.17 Novi primeri raka dojke59,1859,18103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost816,70816,70891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,0640,0670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,49160,49157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,8304,8311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,74,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,616,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,458,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije45,264,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,949,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,629,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,18,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,364,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,062,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,472,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,216,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,114,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka490,6505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,93,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke103,476,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,956,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,290,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost816,71081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,1109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,5171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,828,222,620,1
sss/100.000
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690