logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Vodnjak na Hodošu
Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 4,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,3000,301
1.2 Prirast prebivalstva-21,50-21,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3007,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)52,6052,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,8035,8061,20
1.6 Delovne migracije20,3020,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,1547,1550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,1023,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob464661,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit51,9051,9067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora56,6056,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost04,8004,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,6003,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8003,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,8019,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi06,1006,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,4004,4002,60
4.10 Novi primeri raka501,40501,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)-999.998-999.99807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj09,7209,7215,67
4.13 Pomoč na domu0003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke37,1637,1670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,8939,8968,73
4.17 Novi primeri raka dojke68,6168,61103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.199,141.199,14891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,58128,5870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)115,66115,66157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-21,5-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,35,15,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)52,623,922,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,849,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije20,367,896,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,248,048,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.32,130,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,11111,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob46,063,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,960,561,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora56,666,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost4,815,916,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,62,02,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,85,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,828,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi6,113,813,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,83,63,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,44,34,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka501,4577,6566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več).5,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj9,717,116,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,21,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,97,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke37,288,982,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,963,256,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke68,682,987,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1199,11109,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,6113,9113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)115,7176,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.17,819,820,1
sss/100.000
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 4,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,9 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690