logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.

Idrija (rudniški grad)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-10,60-10,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,4020,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,2065,2061,20
1.6 Delovne migracije119,70119,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,0651,0650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,5019,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob61,5061,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit71,3071,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora75,9075,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,6002,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,60
4.10 Novi primeri raka592,40592,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0107,0107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3916,3915,67
4.13 Pomoč na domu02,9202,9203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis13,1813,1804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,1780,1770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka686868,73
4.17 Novi primeri raka dojke116,15116,15103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.076,921.076,92891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,1189,1170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,09173,09157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,5319,5311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,6-10,2-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,25,965
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,421,917,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,265,460,759,5
%
1.6 Delovne migracije119,777,5100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,150,550,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,518,822,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,22,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,19,19,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob61,570,166,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,372,968,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,977,579,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,115,913,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,62,62,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,53,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,222,323,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,910,611,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,11,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka592,4608,5535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,17,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,515,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,62,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,216,17,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,287,081,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,075,359,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,2114,0110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1076,91007,4935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,180,775,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,1188,6169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,518,717,220,1
sss/100.000
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690