logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.

Cistercijanski samostan Stična
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva10,9010,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,4013,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,1066,1061,20
1.6 Delovne migracije59,2059,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,6950,6950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,6026,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7711,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,9058,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,8065,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode838396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,8013,8013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka567567500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3807,3807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7913,7915,67
4.13 Pomoč na domu01,5101,5103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis07,8107,8104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,3664,3670,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,7978,7968,73
4.17 Novi primeri raka dojke77,1577,15103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost935,13935,13891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,3494,3470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,90147,90157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,8824,8811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,99,34,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,14,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,413,313,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,164,961,459,5
%
1.6 Delovne migracije59,2128,986,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,250,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,625,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 78,67,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,964,768,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,866,665,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,873,271,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode83//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,813,512,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,623,621,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,011,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,71,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka567,0557,7599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,47,26,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,813,613,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,814,79,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,472,475,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,866,569,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke77,2103,3137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost935,1956,1818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,387,964,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,9150,2152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,918,716,920,1
sss/100.000
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690