logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.

Planšarsko jezero
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 7,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva01,6001,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,7013,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,5062,5061,20
1.6 Delovne migracije424276,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,4051,4050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok-999.998-999.99828,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob67,3067,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,3058,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora65,9065,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost07,4007,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,2003,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,4004,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6002,60
4.10 Novi primeri raka597,90597,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9906,9907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6613,6615,67
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis29,6729,6704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke127,10127,1070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,9464,9468,73
4.17 Novi primeri raka dojke-999.998-999.998103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.070,601.070,60891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,2480,2470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,86171,86157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,61,2-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,95,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,715,015,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,563,462,959,5
%
1.6 Delovne migracije4266,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,450,351,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok.20,821,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,788,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,369,366,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,366,667,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,969,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost7,411,312,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,21,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,42,42,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,74,64,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,021,721,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,611,311,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,31,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,61,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka597,9569,2584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,47,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,413,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,723,321,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke127,177,676,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,964,967,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke.110,4115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1070,6814850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,259,667,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,9149,8158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.18,820,420,1
sss/100.000
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 7,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,3 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690