logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.

Juršinci
Vir: Občina Juršinci (http://www.jursinci.si, 8. 7. 2010), arhiv Občine Juršinci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,5026,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,9054,9061,20
1.6 Delovne migracije24,3024,3076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,5649,5650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,2026,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,9006,9011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob55,9055,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,3056,3067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora70,3070,3079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,9017,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,6003,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka416,90416,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,9303,9307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8214,8215,67
4.13 Pomoč na domu00,2600,2603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,4138,4170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,3450,3468,73
4.17 Novi primeri raka dojke74,8874,88103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.324,641.324,64891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,09145,0970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,05209,05157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,9427,9411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,14,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,516,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,958,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije24,364,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,649,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,229,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,98,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob55,964,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,362,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,372,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,916,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,64,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,024,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,414,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka416,9505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,93,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,816,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,476,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,356,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke74,990,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1324,61081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,1109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)209,1171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,928,222,620,1
sss/100.000
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690