logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.

Mali grad nad Kamnikom
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva01,7001,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,9016,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,1063,1061,20
1.6 Delovne migracije62,2062,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,2550,2550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,6022,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob67,8067,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,1069,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,7014,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,60
4.10 Novi primeri raka555,80555,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0507,0507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9912,9915,67
4.13 Pomoč na domu1103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis21,0821,0804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,1970,1970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,3656,3668,73
4.17 Novi primeri raka dojke121,81121,81103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost908,93908,93891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,1073,1070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,06150,06157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,5035,5011,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,74,54,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,34,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,915,913,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,163,861,459,5
%
1.6 Delovne migracije62,273,186,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,350,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,622,521,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,28,27,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,870,968,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,169,365,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,774,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,713,812,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,71,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,1222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,521,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,011,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,61,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,92,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka555,8552,2599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,16,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,012,813,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,01,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,118,29,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,269,775,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,453,069,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,8134,8137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost908,9891,9818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,175,964,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,1149,1152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,535,316,920,1
sss/100.000
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690