logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kanal
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnje Soške doline, Kambreškega pogorja in zahodnega dela Banjšic; vsem je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.

Kanal ob Soči
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-16,50-16,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,8013,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585861,20
1.6 Delovne migracije54,8054,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,9952,9950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,3026,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1008,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob64,6064,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,6064,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora78,4078,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode454596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,5016,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,60
4.10 Novi primeri raka674,50674,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3116,3115,67
4.13 Pomoč na domu02,9002,9003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis07,9507,9504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,38104,3870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,0857,0868,73
4.17 Novi primeri raka dojke125,72125,72103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost963,19963,19891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,3880,3870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)228,50228,50157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,4234,4211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-16,5-1,4-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,6665
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,815,817,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,059,760,759,5
%
1.6 Delovne migracije54,872,7100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,050,050,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,322,922,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,12,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,199,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob64,673,266,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,666,668,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,480,379,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode45//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,513,613,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,82,22,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,81,722
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,922,923,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,31,81,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,52,72,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka674,5535,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,57,57,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,314,915,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,92,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,93,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,485,681,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,157,859,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke125,7111,0110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost963,2898935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,468,075,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)228,5173,3169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,417,417,220,1
sss/100.000
Kanal
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnje Soške doline, Kambreškega pogorja in zahodnega dela Banjšic; vsem je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690