logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).

Veliki Kozjak, slap pri Kobaridu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-03,90-03,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,7017,7017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2061,20
1.6 Delovne migracije56,4056,4076,80
2.1 Telesni fitnes otrok53,1953,1950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,7002,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,2016,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob56,7056,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora80,8080,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,4011,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3301,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8003,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,3026,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,60
4.10 Novi primeri raka516,50516,50500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4209,4207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6115,6115,67
4.13 Pomoč na domu04,3904,3903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis13,9513,9504,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,5967,5970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,9336,9368,73
4.17 Novi primeri raka dojke126,74126,74103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost841,63841,63891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,1981,1970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,33131,33157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,6913,6911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,9-7,0-2,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,76,865
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,719,717,616,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,259,260,759,5
%
1.6 Delovne migracije56,459,9100100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,251,950,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,319,522,824,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,72,32,21,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,210,89,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,754,866,064,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,268,868,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,881,179,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,412,313,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,02,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,8222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,84,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,322,623,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,210,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,91,72,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,32,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka516,5515,1535,4559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,48,47,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,614,315,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,42,62,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,913,37,010,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,673,181,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,945,459,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,7120,2110,3117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost841,6994,8935,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,296,875,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,3150,4169,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,720,317,220,1
sss/100.000
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690