logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.

Dol, Kolpa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-07,60-07,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,9020,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,5053,5061,20
1.6 Delovne migracije73,7073,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok46,5346,5350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,3028,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,5006,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob62,3062,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,60
4.10 Novi primeri raka571571500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9706,9707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,0919,0915,67
4.13 Pomoč na domu03,5603,5603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis27,9327,9304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,6874,6870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,3766,3768,73
4.17 Novi primeri raka dojke124,13124,13103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost976,67976,67891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,7794,7770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,49186,49157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,5412,5411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,6-6,81,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,855
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,920,818,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,553,461,359,5
%
1.6 Delovne migracije73,786,774,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,546,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,328,327,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,56,810,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob62,356,955,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,866,667,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,476,371,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,919,016,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,10,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,12,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,95,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,426,225,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,012,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,02,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,0556,0590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,07,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,119,015,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,63,21,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis27,928,08,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,776,085,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,466,368,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,1123,8123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost976,7962,81008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,891,990,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,5175,4174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,514,116,820,1
sss/100.000
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690