logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.

Mlinčki
Vir: TD Komenda (http://www.td-komenda.si, 24. 6. 2010), arhiv TD Komenda
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva17,9017,9002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9002,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,8010,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,4067,4061,20
1.6 Delovne migracije93,8093,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok50,6350,6350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,1022,1028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,4013,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob696961,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,4070,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,6072,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,4009,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,60
4.10 Novi primeri raka536,40536,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4907,4907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,1112,1115,67
4.13 Pomoč na domu01,1201,1203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,1602,1604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,3766,3770,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,9730,9768,73
4.17 Novi primeri raka dojke217217103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost797,58797,58891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,2793,2770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,84148,84157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,2734,2711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,94,54,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,34,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,815,913,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,463,861,459,5
%
1.6 Delovne migracije93,873,186,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,350,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,122,521,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,81,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,48,27,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,070,968,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,469,365,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,674,371,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,413,812,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,71,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,6222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,322,521,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,011,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,61,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,11,92,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka536,4552,2599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,57,16,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,112,813,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,01,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,218,29,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,469,775,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,053,069,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke217,0134,8137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost797,6891,9818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,375,964,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,8149,1152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,335,316,920,1
sss/100.000
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690