logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Koper
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Pogled na Koper
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor J. Jeraša
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,2006,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,5016,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,6061,6061,20
1.6 Delovne migracije116,20116,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,5849,5850,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7025,7028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob67,4067,4061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,1059,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka522,40522,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5906,5907,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8214,8215,67
4.13 Pomoč na domu01,1301,1303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis01,1101,1104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,9472,9470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,5961,5968,73
4.17 Novi primeri raka dojke115,09115,09103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost791,83791,83891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,2771,2770,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,66148,66157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,7811,7811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,25,74,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,25,45
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,516,416,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,661,660,359,5
%
1.6 Delovne migracije116,287,360,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,650,049,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,725,325,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,31,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,29,210,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob67,469,067,864,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,159,159,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,569,569,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,514,513,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,01,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,31,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,74,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,121,121,023,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,410,310,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka522,4522,4526,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,66,77,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,714,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,11,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,11,11,310,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,972,968,877,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka61,661,668,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,1115,1118,0117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost791,8790,7864,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,370,375,883,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,7149,1156,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,811,611,820,1
sss/100.000
Koper
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,1 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690