logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.

Kostanjevica na Krki, samostan
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva02,5002,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,2019,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,4064,4061,20
1.6 Delovne migracije808076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,5951,5950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,6025,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,5032,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,3059,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6063,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora63,9063,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999996
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,1020,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,6031,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)3301,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,60
4.10 Novi primeri raka647,10647,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2806,2807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,9417,9415,67
4.13 Pomoč na domu01,7701,7703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke41,9041,9070,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,2970,2968,73
4.17 Novi primeri raka dojke201,89201,89103,56
5.1 Splošna umrljivost936,78936,78891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,7291,7270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,55229,55157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,7442,7411,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,5-0,9-2,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,85,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,219,317,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,460,359,259,5
%
1.6 Delovne migracije8083,596,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,650,650,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,630,828,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,21,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 32,512,612,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,358,058,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,660,062,964,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,968,268,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,114,414,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,70,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,22,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,96,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,627,226,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,03,02,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,23,63,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka647,1594,4541,1559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,38,67,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,916,815,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,83,02,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,51,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke41,983,273,277,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,348,148,664,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke201,9111,5102,1117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost936,81001,41085,9943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,793,4105,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,6158,0172,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora42,723,623,620,1
sss/100.000
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 43 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690