logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.

Bloško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,40-10,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5006,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,6065,6061,20
1.6 Delovne migracije36,2036,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok54,0554,0550,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,6026,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob565661,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit686867,60
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2068,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,6018,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,4000,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka555,60555,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,6310,6307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6015,67
4.13 Pomoč na domu01,8901,8903,04
4.14 Klopni meningoencefalitis95,6095,6004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,3470,3470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,5377,5368,73
4.17 Novi primeri raka dojke101,47101,47103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.002,361.002,36891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,0280,0270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,77111,77157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,7953,7911,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,43,11,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,565,55
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,615,417,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,665,162,959,5
%
1.6 Delovne migracije36,251,296,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,049,850,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,623,326,124,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,38,610,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob56,058,164,264,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,065,263,564,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,270,067,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,614,414,114,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,81,51,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,71,31,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,04,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,221,222,123,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,010,711,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,40,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,01,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka555,6528,6513,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,68,47,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,615,015,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,52,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis95,644,825,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,359,860,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,551,550,964,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,596,1114,8117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1002,4969,4977,4943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,063,690,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,8146,9150,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora53,825,320,220,1
sss/100.000
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 54 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690