logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.

Grad Kostel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 72 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-01,60-01,6002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,6008,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,5015,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,3057,3061,20
1.6 Delovne migracije64,8064,8076,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,1648,1650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,9028,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,2012,2011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,1065,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,7061,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora62,5062,5079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost25,7025,7013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,5000,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,1024,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka473,10473,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,9410,9407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3117,3115,67
4.13 Pomoč na domu0003,04
4.14 Klopni meningoencefalitis63,3063,3004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke142,29142,2970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka103,83103,8368,73
4.17 Novi primeri raka dojke134134103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost796,75796,75891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,6943,6970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)54,0254,02157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora71,9171,9111,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,6-6,81,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,65,855
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,520,818,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,353,461,359,5
%
1.6 Delovne migracije64,886,774,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,246,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,928,327,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,71,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,26,810,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,156,955,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,766,667,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,576,371,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost25,719,016,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).1,10,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,52,12,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,95,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,126,225,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,412,012,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,02,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka473,1556,0590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,97,07,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,319,015,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu03,21,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis63,328,08,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke142,376,085,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka103,866,368,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke134,0123,8123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost796,8962,81008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,791,990,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)54,0175,4174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora71,914,116,820,1
sss/100.000
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 72 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690