logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kranjska Gora
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na tromeji z Avstrijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank. Občina je pomembno gorsko turistično območje, za turiste privlačno poleti in pozimi.

Kranjska Gora
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-01,30-01,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,2007,2005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,4009,4017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1061,20
1.6 Delovne migracije72,9072,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,2452,2450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,4020,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,3008,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob68,1068,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,5066,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora66,9066,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,4012,4013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,7020,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,60
4.10 Novi primeri raka683,10683,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5504,5507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9712,9715,67
4.13 Pomoč na domu02,2302,2303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis14,3814,3804,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,1158,1170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,8572,8568,73
4.17 Novi primeri raka dojke170,22170,22103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost967,07967,07891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,0694,0670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,59205,59157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,8219,8211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,3-3,4-0,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,25,25,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,417,715,216,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,160,162,959,5
%
1.6 Delovne migracije72,994,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,249,451,050,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,424,821,324,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,388,49
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob68,169,366,464,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,561,267,864,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,967,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,416,612,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,11,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,12,42
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,96,14,95,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,723,821,923,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,913,011,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka683,1620,4584,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,66,67,16,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,015,113,515,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,11,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,48,221,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,178,776,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,880,867,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke170,2149,3115,6117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost967,1966850,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,186,067,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,6183,4158,2165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,819,720,420,1
sss/100.000
Kranjska Gora
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na tromeji z Avstrijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank. Občina je pomembno gorsko turistično območje, za turiste privlačno poleti in pozimi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690