logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).

Gajševsko jezero
Vir: Občina Križevci (http://www.obcina-krizevci.si/sl/, 30. 6. 2010), arhiv Občine Križevci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-01,70-01,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)252517,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,2052,2061,20
1.6 Delovne migracije69,2069,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,7347,7350,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob58,2058,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,4069,4067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,1073,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,2017,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka504,20504,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,0804,0807,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,4112,4115,67
4.13 Pomoč na domu01,0301,0303,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9305,9304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,6355,6370,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,2130,2168,73
4.17 Novi primeri raka dojke86,1686,16103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.124,981.124,98891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,52129,5270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)218,85218,85157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,1230,1211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,7-5,5-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,35,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,021,322,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,254,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije69,267,196,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,748,448,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,430,030,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,310,511,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob58,259,659,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,469,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,172,368,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,218,716,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,92,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,024,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,212,013,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,93,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka504,2515,2566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,25,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,414,416,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,61,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,98,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,668,082,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,233,156,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,282,087,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1125,01023,51.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,5109,8113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)218,9141,9177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,128,519,820,1
sss/100.000
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690