logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.

Zgornja Kungota
Vir: Občina Kungota (http://www.kungota.si, 1. 7. 2010), arhiv Občine Kungota
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,5005,5002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,8049,8061,20
1.6 Delovne migracije52,9052,9076,80
2.1 Telesni fitnes otrok45,9245,9250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,9032,9028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,7014,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,6060,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit535367,60
3.2 Presejanost v Programu Zora62,2062,2079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,5013,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7024,7024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka511,30511,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7403,7407,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2814,2815,67
4.13 Pomoč na domu02,6202,6203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,8867,8870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,7445,7468,73
4.17 Novi primeri raka dojke91,7291,72103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost858,80858,80891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,7969,7970,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,65155,65157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,2204,2211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,51,7-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,619,214,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,851,255,659,5
%
1.6 Delovne migracije52,960,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,949,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,932,327,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,713,19,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,656,964,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,058,761,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,265,368,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,515,014,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,41,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,95,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,724,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,22,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,02,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka511,3534,6526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,75,75,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,315,116,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis010,45,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,975,276,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,751,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke91,7112,6116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost858,81093,11015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,8101,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,6173,1170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,231,622,620,1
sss/100.000
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690