logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.

Cerkev svetega Kozme in Damijana, Kuzma
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva-03,20-03,2002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,5034,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti31,6031,6061,20
1.6 Delovne migracije74,5074,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok43,9643,9650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok44,4044,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,5020,5011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob51,1051,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit51,8051,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora58,6058,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989896
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,1013,1013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,1004,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,60
4.10 Novi primeri raka411,10411,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5507,5507,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0615,0615,67
4.13 Pomoč na domu00,5800,5803,04
4.14 Klopni meningoencefalitis16,6116,6104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,5885,5870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,2137,2168,73
4.17 Novi primeri raka dojke26,7326,73103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.575,191.575,19891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)158,51158,5170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,27177,27157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,0320,0311,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,2-5,6-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,15,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,523,922,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti31,649,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije74,567,896,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,048,048,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok44,432,130,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,41,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,51111,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob51,163,159,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,860,561,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora58,666,968,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,115,916,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,32,02,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,42,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,228,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,913,813,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,13,63,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,24,34,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka411,1577,6566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,65,65,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,117,116,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,21,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,64,97,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,688,982,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,263,256,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke26,782,987,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1575,21109,61.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)158,5113,9113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,3176,2177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,017,819,820,1
sss/100.000
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690