logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.

Grad Laško
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Janez Novak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-00,80-00,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,8020,8017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1061,20
1.6 Delovne migracije67,5067,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok49,7949,7950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok303028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4008,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,2060,2061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,2066,2067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora78,7078,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode727296
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,60
4.10 Novi primeri raka503,60503,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,5202,5207,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1715,1715,67
4.13 Pomoč na domu02,6202,6203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis05,7705,7704,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,8170,8170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,9647,9668,73
4.17 Novi primeri raka dojke126,37126,37103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.143,051.143,05891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,1498,1470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)179,25179,25157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,4538,4511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,8-2,81,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,34,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,820,017,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,160,259,759,5
%
1.6 Delovne migracije67,572,6127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,349,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,030,226,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,48,78,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,257,459,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,268,263,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,777,874,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode72//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,916,015,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,00,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,21,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,75,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,625,224,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,212,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,12,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,73,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka503,6533,0515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,53,13,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,215,116,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,85,09,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,882,878,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,045,954,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,4116,6106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1143,11072,81025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,196,890,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)179,3178,3167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,538,726,620,1
sss/100.000
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690